Održan sastanak direktora ALIMS sa direktorom Evropske agencije za lekove

Direktor Agencija za lekove i medicinska srdestva Srbije (ALIMS) Spec.dr.med. Saša Jaćović je održao sastanak na najvišem nivou sa menadžmentom Evropske agencije za lekove (European Medicines Agency – EMA) na čelu sa Profesorom Gvidom Rasijem, direktorom EMA, u sedištu ove ključne institucije za regulativu lekova za humanu i veterinarsku upotrebu u EU u Londonu, Velika Britanija.

Sastanak je realizovan prilikom boravka delegacije ALIMS, koju su još činili i Dipl.farm. Jadranka Mirković, rukovodilac Centra za humane lekove, i Dipl.farm. Pavle Zelić, zadužen za međunarodnu saradnju, evropske integracije i odnose sa javnošću u ALIMS na dvodnevnom međunarodnom skupu “Uvod u regulatorni sistem Evropske unije i Evropsku agencija za lekove za međunarodne regulatorne i nevladine organizacije” (Introduction to the European Union regulatory system and European Medicines Agency for international regulators and non-governmental organisations) koji je održan u EMA od 18 do 19. septembra 2017. godine.

Na sastanku sa menadžmentom EMA su razmatrane teme od zajedničkog interesa, konkretno primenu najboljih praksi koje razvija EMA i postizanja evropskih standarda u Republici Srbiji, odnosno od strane ALIMS i Ministarstva zdravlja a u kontekstu evrointegracija naše zemlje. Prof. Rasi je u okviru nadležnosti EMA izrazio veliku podršku daljem razvoju kapaciteta nadležnih institucija u Srbiji, i pohvalio dosadašnje napore i rezultate u tom pogledu.

Ovo je bio i prvi put da EMA organizuje ovakvu sesiju podizanja svesti za regulatore iz zemalja koje nisu članice EU, i to na sveobuhvatan način koji daje jedinstven uvid i pregled u evropsku regulativu u oblasti lekova sa svim njegovim kompleksnostima a posebno ulogu EME i svih njenih nadležnosti i praktičnih aspekta njihove realizacije. Skup je okupio učesnike iz više desetina zemalja iz celog sveta koji su imali priliku čuju predavanja ali i upoznaju osoblje EMA i razgovaraju sa njima o radu Agencije.