Drugo obaveštenje o 13. tradicionalnom godišnjem simpozijumu ALIMS

Obaveštavamo sve zainteresovane da je definisan okvirni program za 13. ALIMS simpozijum sa međunarodnim učešćem “U susret izazovima i perspektivama: umrežavanje i komunikacija nacionalnih regulatornih tela i farmaceutske industrije”.
Datum i mesto: 20-21. oktobra 2017. godine u Hotelu Šumarice u Kragujevcu
Organizatori:
– Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS)
– Grupacija domaćih proizvođača lekova u okviru Privredne komore Srbije
– Udruženje inovativnih proizvođača lekova – INOVIA
– Udruženje inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS

Preuzmite drugo obaveštenje i okvirni program OVDE .