Prvo obaveštenje o 13. tradicionalnom godišnjem simpozijumu ALIMS-a

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), zajedno sa Grupacijom domaćih proizvođača lekova u okviru Privredne komora Srbije, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova – INOVIA i Udruženjem inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS, organizuje svoj 13. tradicionalni godišnji simpozijum sa međunarodnim učešćem pod naslovom “U susret izazovima i perspektivama: umrežavanje i komunikacija nacionalnih regulatornih tela i farmaceutske industrije”.

Teme simpozijuma će obuhvatiti oblasti komunikacije sa eksternim javnostima, saradnje sa nacionalnim regulatornim telima iz regiona i Evrope, pitanja aktuelne i buduće regulative u oblasti lekova, medicinskih sredstava, i njihovog oglašavanja i druga.

Simpozijum će biti održan u periodu 20.-21. oktobra 2017. godine u Hotelu Šumarice u Kragujevcu.
Cena kotizacije je 35.000 RSD.

Prijave se mogu obaviti preko zvaničnog sajta simpozijuma dok se sve dodatne informacije mogu dobiti sa strane tehničkog organizatora simpozijima – turističke agencije Oktopod travel na telefon +381 (11) 28 33 063.

Detalji programa sa temama će biti objavljen uskoro.