Treća interaktivna radionica „eZahtev“

Dana 08.08.2017.godine u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije održana je treća po redu jednodnevna interaktivna radionica „eZahtev“ . Radionica je održana za kompanije koje su članovi udruženja „Genezis“ i Privredne komore Srbije.
Radionici su prisustvovala odgovorna lica za podnošenje zahteva i dokumentacije ispred svoje kompanije.
Realizacija ovog važnog projekta “ePodnošenje zahteva klijenta” od velikog je značaja kako za Agenciju, tako i za farmaceutsku industriju naše zemlje.
Interaktivnim radom približili smo učesnicima projekat „ePodnošenje zahteva klijenta“ nakon čega su prisutni sami podnosili elektronski zahtev preko portala eUprave, što je bio i cilj održavanja radionice.
Projekat “ePodnošenje zahteva klijenata” kao jedan segment razvoja elektronskog poslovanja Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije omogućava veću efikasnost u poslovanju sa klijentima, kao i bržu i bolju dostupnost novih lekova i medicinskih sredstava pacijentima i zdravstvenim profesionalcima u RS. Osnovni cilj projekta je integracija eZdravstva, eUprave i eFarmacije, čime će konkretne olakšice farmaceutskoj industriji kroz smanjenje direktnih troškova, ali i uštedu vremena i ostalih resursa, ali ne samo farmaceutskoj industriji već i Agenciji, a samim tim i državi RS.


Objavljeno u kategoriji: Vesti