Ibrutinib (IMBRUVICA▼): Pre započinjanja terapije potrebno je proveriti pacijente na virus hepatitisa B zbog rizika od reaktivacije virusa

Nosilac dozvole za lek Imbruvica® (ibrutinib) u Republici Srbiji, Predstavništvo Janssen Cilag Kft, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputio je pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa prijavljenim slučajevima reaktivacije virusa hepatitisa B (HBV) kod pacijenata koji primaju ibrutinib (IMBRUVICA).

    Sažetak

Prijavljeni su slučajevi reaktivacije virusa hepatitisa B (HBV) kod pacijenata koji primaju ibrutinib (IMBRUVICA) i povodom toga donete su preporuke:
• Pacijente treba testirati na HBV infekciju pre započinjanja terapije lekom IMBRUVICA.
• Kod pacijenata sa pozitivnim serološkim nalazom na HBV preporučuje se konsultacija sa lekarima specijalistima za bolesti jetre pre započinjanja terapije lekom IMBRUVICA.
• Pacijente sa pozitivnim serološkim nalazom na HBV koji zahtevaju primenu leka IMBRUVICA potrebno je pratiti i zbrinjavati u skladu sa važećim medicinskim standardima kako bi se sprečila reaktivacija HBV.

    Dodatne informacije

Sažetak karakteristika leka i Uputstvo za lek, za lek IMBRUVICA biće ažurirani u skladu sa novim bezbednosnim informacijama, prema preporukama Evropske agencije za lekove (EMA) i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca/Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek .