5. MEDRAT kongres

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je učestvovala na 5. nacionalnom kongresu racionalne terapije u medicini sa međunarodnim i interaktivnim učešćem koji je održan od 6. do 8. aprila 2017. godine, u Hotelu “Šumarice” u Kragujevcu u organizaciji Medicinskog društva za racionalnu terapiju Republike Srbije (MEDRAT).

ALIMS je bila pokrovitelj kongresa uz Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i Klinički centar Kragujevac, a takođe je podržala kongres kroz učešće dva predavača, Prof. dr Veselu Radonjić koja je održala predavanje na temu „Potrošnja psihotropnih lekova u Srbiji“ i dipl. farm-spec. Jelene Mitrašinović koja je prezentovala „Ograničenja u primeni registrovanih lekova zbog ozbiljnih neželjenih dejstava: iskustva ALIMS-a“ (autor rada i dipl. farm-spec. Ivana Jović) kao i učešće delegata ALIMS.

Direktor ALIMS Spec.dr.med. Saša Jaćović je u obraćanju skupu istakao saradnju sa organizacijama i udruženjima u zdravstvu i kako je cilj ALIMS bliži kontakt sa zdravstvenim profesionalcima, a da je prema zakonu o lekovima jedna od uloga ALIMS i da promoviše racionalnu upotrebu lekova zbog čega je podržala ovaj skup. U tom smislu, istakao je Dr Jaćović jako su korisne i publikacije ALIMS, naročito nedavno objavljeno kapitalno izdanje – Farmakoterapijski vodič 6, o kojem, kao i drugim knjigama koje izdaje ALIMS (Nacionalni registar lekova, Promet i potrošnja lekova) su učesnici kongresa mogli detaljno da se informišu tokom njegovog trajanja.