Predavanja na temu falsifikovanih lekova u Francuskoj školi u Beogradu

U saradnji Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), Regionalne kancelarije za borbu protiv organizovanog kriminala za jugoistočnu Evropu (kancelarija u Beogradu – Pôle de Belgrade) ambasade Francuske i Odbora za prosvetu za zdravlje i državljanstvo (Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté – CESC) u sredu, 8. marta. 2017. godine su održana dva predavanja sa pratećom diskusijom za učenike Francuske škole u Beogradu.
Ova akcija je sprovedena u okviru kampanje podizanja svesti o opasnosti od lažnih lekova i sličnih proizvoda koji se prometuju preko interneta, koju je pokrenuo Savet Evrope, a čija je osnova projekat: stripa-igre za mlade “Lana Tafi”, koji je realizovala ALIMS i Agencija za lekove Italije (AIFA).
Za dve grupe učenika škole je najpre Mr.farm. Pavle Zelić iz ALIMS održao predavanja na temu falsifikovanih lekova na francuskom jeziku, a zatim su podeljeni i sami stripovi. Deo aktivnosti ambasade u ovom pogledu su predstavili gospodin Loran Gonsalves (Laurent Goncalves), diplomata koordinator kancelarije Pôle de Belgrade i gospodin Filip Feliks-Ankanen (Philippe Felix-Uncanin), ataše za unutrašnje poslove zadužen za policijsku operativnu i tehničku, dok je gospođa Aleksandra Đurić pružala podršku u prevodu kada je bilo potrebno.
Zaključak prisutnih je da su đaci uživali u preciznim i konkretnim informacijama, i prilici da se upoznaju sa ovom tematikom koja ih se direktno tiče, kao i sa odgovornim postupanjem pri kontaktu sa takvim iskušenjima. Veoma intenzivne i duge diskusije na francuskom su pratile svaku od dve prezentacije i potvrda su interesovanja ovih mladih za temu, za šta su dodatnu važnu podršku pružili i profesori u školi koji su ih pripremili za ove časove. U ovom pogledu će se svakako nastaviti aktivnosti u narednom periodu, kao dobar model saradnje zainteresovanih strana na važnu i aktuelnu temu bezbednosti zdravlja mladih.

Vest na sajtu Francuske škole u Beogradu: http://www.efb.rs/efb/spip/spip.php?article1284