Vodič za nastavnike pod nazivom „OTVORENI UMOVI, SLOBODNI UMOVI – Ne biti lak plen za falsifikovane lekove i slične opasne lekove“

Na osnovu saradnje Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije iz štampe je izašao psihološko-pedagoški konceptualni vodič za nastavnike pod nazivom „OTVORENI UMOVI, SLOBODNI UMOVI – Ne biti lak plen za falsifikovane lekove i slične opasne lekove“.

Ova brošura sadrži niz praktičnih uputstava o tome kako zaštititi javno zdravlje od falsifikovanih medicinskih proizvoda i sličnih opasnih zločina. Pripremljena je u okviru programa aktivnosti koje obavlja Komitet eksperata za smanjenje javno zdravstvenih rizika koje predstavlja falsi¬fikovanje medicinskih proizvoda i slični zločini, uz koordinaciju Evropskog direktorata za kvalitet lekova i brigu o zdravlju Saveta Evrope.

Brošura ima za cilj da informiše, pruži koncept zasnovan na interak¬tivnom pripovedanju za obuku i obrazovanje u školi i podstakne model ponašanja izbegavanja falsifikovanih medicinskih proizvoda i sličnih zločina. Rizični proizivodi koji su obrađeni su sredstva za doping, pojačivači mentalnih i fizičkih kapaciteta ili pak sedativi, ilegalna sredstva za mršavljenje, ilegalni lekovi, i lekovi koji se prodaju ilegalnim kanalima distribucije. Ciljne grupe uključuju decu i adolescente, nastavnike, roditelje, staratelje, trenere, socijalne radnike/volontere u omladinskim organizaci¬jama i druge zainteresovane strane.

Detaljnije o publikaciji i pregled vodiča pogledajte OVDE