Donacija ALIMS od 750.000 dinara u humanitarne svrhe

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je odlučila da donira značajna sredstva u humanitarne svrhe, kako bi pomogla najugroženijim grupama kao što su deca i mladi koje nije moguće lečiti u Srbiji, zatim ona sa smetnjama u razvoju i deca bez doma i roditeljskog staranja. Preuzmite saopštenje u celosti OVDE.