Nove elektronske usluge

Obaveštavamo Vas da je 04.11.2016. godine Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije objavila novih šest elektronskih usluga (eUsluga) na portalu eUprave (www.euprava.gov.rs):
1. eZakazivanje termina za podnošenje zahteva za dopunu dokumentacije za humani lek
2. eZakazivanje termina za podnošenje zahteva za dopunu dokumentacije za veterinarskog leka
3. eZakazivanje termina za podnošenje zahteva za dopunu dokumentacije za medicinsko sredstvo
4. Elektronsko podnošenje zahteva za dopunu dokumentacije za humani lek
5. Elektronsko podnošenje zahteva za dopunu dokumentacije za veterinarski lek
6. Elektronsko podnošenje zahteva za dopunu dokumentacije za medicinsko sredstvo
Usluge su namenjene isključivo za pravna lica i predstavljaju deo projekta “ePodnošenje zahteva klijenata”, koji je implementiran u saradnji sa Direkcijom za eUpravu Republike Srbije. Navedene eUsluge omogućavaju Vam da:
– elektronski zakažete termin za lično podnošenje zahteva i prateće dokumentacije
– elektronskim putem podnesete zahtev i prateću dokumentaciju u elektronskom obliku.
Ovakvim načinima podnošenja zahteva ALIMS je unapredila proceduru prijema zahteva i klijentima omogućila efikasniji način rada. Detaljno uputstvo o načinu podnošenja e-zahteva (Vodič za industriju 2.0) možete preuzeti OVDE .