Obaveštenje za podnosioce zahteva

Obaveštavamo Vas da će 03.10.2016. godine Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije objaviti devet elektronskih usluga (eUsluga) na portalu eUprave (www.euprava.gov.rs), koje su namenjene isključivo za pravna lica, a koje predstavljaju deo projekta “ePodnošenje zahteva klijenata”, koji je implementiran u saradnji sa Direkcijom za eUpravu Republike Srbije. Navedene eUsluge omogućavaju Vam da:
– elektronski zakažete termin za lično podnošenje zahteva i prateće dokumentacije
– elektronskim putem podnesete zahtev i prateću dokumentaciju u elektronskom obliku.
Ovakvim načinima podnošenja zahteva ALIMS je unapredila proceduru prijema zahteva i klijentima omogućila efikasniji način rada što dovodi do smanjenja troškova kako industriji tako i ALIMS-u.
Preuzmite obaveštenje OVDE.