Alert za lek – Lidokain hlorid, rastvor za injekciju, 10x(35 mg)/3,5 ml

Galenika a.d. Beograd, kao nosilac dozvole za lek Lidokain hlorid, rastvor za injekciju, 10x(35 mg)/3,5 ml u Republici Srbiji, ustanovila je da postoji greška u obeležavanju unutrašnjeg pakovanja predmetne serije leka, s obzirom da je unutrašnje pakovanje leka obeleženo u skladu sa dozvolom za lek koja je izdata od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
Alert za lek preuzmite ovde .