Pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa rizikom od medikacijskih grešaka usled zamene dve jačine leka Tresiba®

Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd, nosilac dozvole za lek Tresiba®, u saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), želi da Vas obavesti o važnim bezbednosnim informacijama koje se tiču insulin degludeka (Tresiba®, insulin degludek, rastvor za injekciju, proizveden tehnologijim rekombinantne DNK), bazalnog insulina namenjenog za lečenje dijabetes melitusa kod odraslih, adolescenata i dece od 1 godine starosti. Lek Tresiba® je registrovan u Republici Srbiji u dve jačine – 100 jedinica/mL i 200 jedinica/mL.

  Sažetak

Lek Tresiba® je registrovan za lečenje dijabetes melitusa kod odraslih, adolescenata i dece od 1 godine starosti1 i biće dostupan u dve jačine – 100 jedinica/mL i 200 jedinica/mL. Tresiba® jačine 200 jedinica/mL proizvodi se u penu sa uloškom kako bi se omogućila manja zapremina injekcije i mogućnost doziranja do 160 jedinica po injekciji. Uvođenje insulina jačine 200 jedinica/mL može biti povezano sa rizikom od medikacijskih grešaka koje potencijalno mogu dovesti do uzimanja doze koja je previsoka ili preniska.

  Preporuke zdravstvenim radnicima
 • Prilikom propisivanja leka, obavezno navedite jačinu leka na receptu. Farmaceuti moraju biti sigurni da izdaju pravilnu jačinu leka. Ukoliko postoji nedoumica, treba kontaktirati lekara koji je propisao lek.
 • Kao i kod svih insulina, pacijenti uvek moraju biti adekvatno obučeni za pravilnu upotrebu Tresiba® FlexTouch® pena.
 • Pacijenti vizuelno moraju proveriti odabrane jedinice na brojaču doza na penu. Stoga je za pacijente koji sami ubrizgavaju lek neophodno da mogu da očitaju brojač doza na penu.
 • Pacijentima se mora naglasiti da uvek proveravaju nalepnicu na insulinu prilikom preuzimanja leka u apoteci, kao i pre svakog ubrizgavanja, kako bi se izbegla slučajna zamena dve različite jačine leka Tresiba®.
 • Kao i kod svih insulinskih preparata, pacijenti koji su slepi ili slabovidi, moraju se uputiti da uvek traže pomoć druge osobe sa očuvanim vidom koja je obučena za korišćenje insulinskog pena.
 • Pakovanje leka i odgovarajući penovi su posebno dizajnirani kako bi se jasno razlikovale dve jačine leka Tresiba®. Nalepnica i pakovanje leka Tresiba® 100 jedinica/mL su svetlozelene boje sa grafičkom šarom na kartonskoj kutiji. Nalepnica i pakovanje leka Tresiba® 200 jedinica/mL su tamnozelene boje sa prugama. Nalepnica i pakovanje leka Tresiba® 200 jedinica/mL takođe sadrže crveno polje na kome se navodi jačina leka. Molimo pogledajte ilustraciju ispod.
 • Tresiba
 • Uvek pratite uputstva za upotrebu FlexTouch® pena koja se nalaze u pakovanju leka. Nikada ne koristite špric za izvlačenje insulina iz pena.

 • Pismo zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde.


  Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti “Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lekove”.