Nacionalni registar lekova – NRL2016

U okviru delatnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije, jedan od značajnih zadataka se odnosi na obezbeđenje informacija zdravstvenim profesionalcima o registrovanim lekovima u obliku prikladnog stručnog vodiča.

Pregledu Nacionalnog registra lekova – NRL 2016, u elektronskoj formi, možete pristupiti preko strane Publikacije.