Prvo obaveštenje o 12. tradicionalnom godišnjem simpozijumu ALIMS

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), zajedno sa Grupacijom domaćih proizvođača lekova u okviru Privredne komora Srbije, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova – INOVIA i Udruženjem inostranih generičkih proizvođača lekova – GENEZIS, organizuje svoj 12. tradicionalni godišnji simpozijum sa međunarodnim učešćem.

Simpozijum će biti održan u periodu 28-29. oktobra 2016. godine u Hotelu Šumarice u Kragujevcu.

Ovaj simpozijum će, kao i prethodnih godina, pokriti aktuelne teme iz oblasti u kojima ALIMS ima nadležnosti, kako bi se izašlo u susret učesnicima u pogledu odgovora na najčešća pitanja koja se postavljaju u svakodnevnom radu u regulativi farmaceutskih proizvoda. Takođe, cilj skupa je da se omogući otvoreni dijalog predstavnika regulatornih organa i farmaceutske industrije, i daju smernice i zaključci o daljem strateškom razvoju u regulisanju oblasti lekova i medicinskih sredstava u Srbiji, ali i sa međunarodnog aspekta, kako u regionu pa i Evropi i svetu.

Svi detalji, uključujući način prijavljivanja, kotizacije, program i drugo će biti blagovremeno oglašeni na internet stranici ALIMS i drugim mestima.