Obaveštenje

Obaveštavaju se nosioci upisa medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava da je u funkcionalnoj oblasti Pegulativa/Medicinska sredstva postavljen ažuriran Obrazac za promotivni materijal za medicinsko sredstvo, u skladu sa odredbama čl. 9. i čl. 103. Zakona o upravnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 18/2016), kao i u skladu sa rešenjem kojim se izdaje dozvola za lek za svaki farmaceutski oblik.