Uspešno realizovana misija SZO u svrhu jačanja nacionalnih regulatornih autoriteta

U utorak 7. juna 2016. godine, na predlog Svetske zdravstvene organizacije, u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije je boravio Dr Alireza Kadim, predstavnik SZO iz Ženeve, koji je predstavio novi model jačanja regulatornih sistema (Regulatory Systems Strenthening – RSS), koji razvija SZO, a koji se tiče Republike Srbije i u smislu prekvalifikacije vakcine za influencu domaćeg proizvođača, Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“. Sastanak su otvorili direktor ALIMS Spec.dr.med. Saša Jaćović, kao i direktorka SZO za Srbiju Dr Miljana Grbić, nakon čega je usledila prezentacija Dr Kadima, sa diskusijom.

SZO-1

SZO-2

Sastanku su pored rukovodilaca ALIMS iz Centra za humane lekove i Nacionalne kontrolne laboratorije, Upravljanja kvalitetom i članova radne grupe ALIMS za implementaciju SZO programa za regulaciju vakcina, prisustvovali i predstavnici Ministarstva zdravlja Republike Srbije i Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Predstavnici državnih organa Republike Srbije, pre svega ALIMS su prezentovali nadležnosti, aspekte organizacije i rada i međunarodnu saradnju kao i konkretna dostignuća u izazove u izdvojenim oblastima izdavanja dozvole za lek, post-marketinških aktivnosti, lot release-a i pristupa nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji, regulatornim inspekcijama i kliničkim ispitivanjima. Sve ove pojedinačne prezentacije su bile praćene i diskusijom sa Dr Kadimom.
Na kraju celodnevnog skupa, izneseni su pozitivni utisci o statusu razvoja regulatornih tela u Srbiji od strane Dr Kadima, i zaključeno je da će se nastaviti na daljoj intenzivnijoj saradnji u ovom pogledu sa SZO.