Uspešna edukacija studenata farmacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Na poziv prodekana za nastavu za studije farmacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu Prof.dr. Radmile Veličković Radovanović i u organizaciji Studentske unije Medicinskog fakulteta (SUMF), u saradnji sa Asocijacijom studenata farmacije – Niš (NiPSA), delegacija ALIMS na čelu sa direktorom Spec. dr. med. Sašom Jaćovićem je 30.05.2016. godine, posetila fakultet i održala seriju predavanja na teme iz nadležnosti ALIMS.

Nis-10

Nis-1

Nis-3

Cilj posete je bilo upoznavanje studenata farmacije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu sa opštim nadležnostima, poslovima i rezultatima ALIMS, kako na nivou cele Agencije, ali i u specifičnim oblastima farmakovigilance, medicinskih sredstava i borbe protiv falsifikovanih lekova i medicinskih sredstava. Pre izlaganja, održan je sastanak sa dekanom fakulteta Prof. dr. Dobrilom Stanković Đorđević sa kojom se razgovaralo o modalitetima saradnje Agencije i fakulteta.

Nis-2

Nis- 8

Nis-7

Svečana sala fakulteta, je bila ispunjena studentima svih godina studija farmacije, a edukaciji su prisustvovali i nastavno osoblje fakulteta, zdravstveni radnici, kao i zvaničnici – gradonačelnik Niša Prof.dr. Zoran Perišić i direktor Apoteke Niš Dr. sci. med. Dimitrije Janković.
Skup su otvorili Prof.dr. Radmila Veličković Radovanović, Prof.dr. Zoran Perišić i Spec. dr. med. Saša Jaćović, uz najavu Dunje Jovanović, studenta prodekana, da bi se zatim prešlo na predavanja. O regulativi lekova i medicinskih sredstava u Republici Srbiji i ulozi i nadležnostima ALIMS je govorio Mr.farm. Pavle Zelić, menadžer za međunarodnu saradnju, evropske integracije i komunikacije ALIMS. Predavanje pod naslovom – Farmakovigilanca: regulatorni i praktični pristup je održala Mr.farm. Jelena Mitrašinović iz Nacionalnog centra za farmakovigilancu ALIMS. O medicinskim sredstvima i vigilanci medicinskih sredstava je govorila Mr.farm. Aleksandra Vujačić-Simić, rukovodilac Sektora za medicinska sredstva ALIMS i konačno, predavanje naslovljeno “Opasnost od falsifikovanih lekova i medicinskih sredstava i šta vi možete da uradite povodom toga!” je takođe izneo Dipl.farm. Pavle Zelić.

Nis-4

Nis-5

Nis-6

Studenti su ispratili predavnja sa puno pažnje, a na kraju je usledila i diskusija i podeljeni su edukativni materijali – interaktivni strip o falsifikovanim lekovima „Lana Tafi“. Od strane svih aktera, ovaj program je visoko ocenjen kao odličan primer saradnje u edukaciji studenata, i model na osnovu kojeg se može planirati dalja saradnja ovih institucija.