Uspešna misija delegacije ALIMS u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Rumunije

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je u periodu 18-20. maja 2016. realizovala posetu Bukureštu, Rumunija, u svrhu razvoja međunarodne saradnje sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Rumunije (National Agency for Medicines and Medical Devices – NAMMD).

Delegaciju Agencije je predvodio Spec. dr med. Saša Jaćović, direktor Agencije, a činili su je još Jadranka Mirković – rukovodilac Centra za humane lekove, Sofija Vrcelj Jovanović – rukovodilac Nacionalnog centra za informacije o lekovima i medicicinskim sredstvima, Pavle Zelić – menadžer za međunarodnu saradnju, evropske integracije i odnose sa javnošću i Snježana Zeljković, Svetlana Milovanović i Veljko Jeremić – eksperti iz Centra za humane lekove. Poseta je realizovana u okviru međunarodne saradnje definisane Memorandumom o razumevanju potpisanom 19.08.2015. u Beogradu.

delegacije ALIMS u NAMMD

delegacije ALIMS u NAMMD

Ovaj misija je usledila posle zvaničnog poziva NAMMD, upućenog prilikom učešća visokih predstavnika ove Agencije kao gostiju na 11. Godišnjem simpozijumu ALIMS u novembru 2015. i pažljivo je i dugo planirana kako bi se izvukao maksimum iz višednevnih sastanaka sa ekspertima NAMMD.

U sredu, 18. maja je održan niz prezentacija i sastanaka na kojima su uzajamno predstavljene nadležnosti i rezultati u radu ALIMS i NAMMD, pred menadžmentom NAMMD, da bi se posle toga na sastanku predsednika Dr Nikolae Fotina i potpredsednika NAMMD Dr Mariusa Tanase sa direktorom ALIMS i menadžerom za međunarodnu saradnju dogovorilo da bi se radi specifičnih oblasti kooperacije mogao potpisati dodatni tehnički sporazum o saradnji. U sledeća dva dana, ostatak delegacije je imao izuzetno produktivne celodnevne sastanke i konsultacije na teme iz oblasti strateškog planiranja, organizacije rada i praktičnih rešenja tekućih problema u odgovarajućim sektorima ALIMS.

Obe strane su izuzetno pozitivno ocenile ovu misiju, i aktivno planiraju nastavak saradnje kroz novi sporazum i direktne kontakte.