Uspešna predavanja o falsifikovanim lekovima u Užicu

U četvrtak 12. maja, u Gradskom kulturnom centru Užicu, a u organizaciji Apoteke Užice je realizovan program od dva edukativna predavanja koja je održao Mr.farm. Pavle Zelić, u ime Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS. Najpre je pred zdravstvenim radnicima, lekarima, farmaceutima i stomatolozima iz Apoteke Užice, Doma Zdravlja i Opšte bolnice u Užicu održano izlaganje na temu falsifikovanih lekova i važnosti ove teme u svakodnevnoj praksi, kako bi se na ovoj izuzetno opasnoj pojavi i pretnji po javno zdravlje što efikasnije stalo na put kroz koordinaciju i saradnju svih činilaca u zdravstvenom sistemu.

GKC Užice

GKC Užice

Zatim je u drugom terminu, velikom broju đaka – osnovaca i srednjoškolaca iz Užica održana prezentacija edukativnog interaktivnog strip projekta „Lana Tafi“ koji su realizovali ALIMS, Savet Evrope i Agencija za lekove Italije. Prisutne na oba predavanja je pozdravio direktor Apoteke Užice Dipl.farm. Radoica Nišavić, a ALIMS ovom prilikom izražava posebnu zahvalnost Dipl. farm. spec. Marijani Sinđić na inicijativi i organizaciji ovog važnog nastupa.