Pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B tokom terapije BCR-ABL inhibitorima tirozin kinaze (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib)

Predstavništvo Novartis Pharma, Services. Inc. Beograd, nosilac dozvole za lek Tasigna (nilotinib) i za lek Glivec (imatinib), Alvogen Pharma d.o.o, nosilac dozvole za lek Alvotinib (imatinib), PharmaSwiss d.o.o. Beograd, nosilac dozvole za lek Imatinib PharmaSwiss (imatinib) i Krka Farma d.o.o. Beograd, nosilac dozvole za lek Meaxin (imatinib), u saradnji s Agencijom za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), uputili su pismo zdravstvenim radnicima o riziku od reaktivacije virusa hepatitisa B (HBV) tokom terapije BCR-ABL inhibitorima tirozin kinaze (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib).

Sažetak:

Tokom lečenja pacijenata BCR-ABL inhibitorima tirozin kinaze, pojavili su se slučajevi reaktivacije HBV kod pacijenata koji su hronični nosioci HBV. U nekim od prijavljenih slučajeva reaktivacije HBV došlo je do akutne insuficijencije jetre ili fulminantnog hepatitisa koji su zahtevali transplantaciju jetre ili su doveli do smrtnog ishoda.

Preporuke:

• Pre započinjanja terapije BCR-ABL inhibitorima tirozin kinaze pacijenti treba da se testiraju na HBV-infekciju.
• Potrebno je konsultovati lekare specijaliste za bolesti jetre i za lečenje HBV, pre započinjanja terapije kod pacijenata sa pozitivnim serološkim nalazom na HBV (uključujući i one sa aktivnom bolešću), kao i kod pacijenata sa pozitivnim nalazom na HBV-infekciju tokom lečenja.
• Potrebno je pažljivo pratiti pacijente koji su nosioci HBV, a koji zahtevaju terapiju BCR-ABL inhibitorima tirozin kinaze, na znakove i simptome aktivne HBV-infekcije tokom terapije i nekoliko meseci nakon završetka terapije BCR-ABL inhibitorima tirozin kinaze.

Tekst pisma zdravstvenim radnicima možete pogledati ovde .

Podsećamo da zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na lek Nacionalnom centru za farmakovigilancu ALIMS-a. Obrazac i postupak prijavljivanja možete pronaći u funkcionalnoj oblasti Farmakovigilanca-Prijavljivanje neželjenih reakcija na lek .