Obaveštenja o meri povlačenja sa tržišta medicinskih sredstava

Obaveštenja o meri povlačenja sa tržišta medicinskih sredstava 1. AV sistem F 204 B AV – Krvne linije za hemodijalizu, kataloški broj: SR5000561, lot broj: W3YK092 i 2. ACIST BT2000 Automated Manifold Kit – Set za pumpu za automatsko ubrizgavanje kontrasta možete pogledati u delu INFORMACIJE.

Objavljeno u kategoriji: Vesti