Zaokružena prva faza promocije projekta “Lana Tafi” – kampanje protiv falsifikovanih lekova predavanjima na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu i 8. NAPSer kongresu

Edukativni projekat u obliku strip-igre “Lana Tafi” na temu opasnosti od falsifikovanih lekova, pre svega namenjen mladima, imao je izuzetan uspeh u promociji kako prema svojim ciljnim grupama, ali i u prema opštoj javnosti kroz medijske objave, što sve zajedno podiže svest građana o ovoj važnoj temi. Serija nastupa se okončala velikim predavanjima na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u sredu 16-og a zatim i na kongresu studenata farmacije NAPSer na Zlatiboru u petak 18-og decembra.

Od samog početka, prepoznajući zajednički interes i važnost teme i projekta, Agencija i vođa i autor projekta Mr. farm. Pavle Zelić ostvaruju saradnju sa Katedrom za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta i šefom katedre Doc dr sc. Dušankom Krajnović i stručnim saradnikom Spec. farm Jelena Manojlović, koja je krunisana najvećom beogradskom promocijom pred preko 300 studenata farmacije. Oni su slušali Doc. Krajnović i Mr.farm. Zelića koji su kao i na svim drugum nastupima izložili kako zakonodavne osnove i praktične aspekte borbe protiv falsifikovanih lekova u svetu i Srbiji, ali i govorili o samom projektu ALIMS, Agencije za lekove Italije i Saveta Evrope.

Usledilo je i predavanje na 8. Kongresu Nacionalne Asocijacije Studenata Farmacije – Srbija NAPSer, u okviru kojeg je Zelić govorio kako o prometu lekova preko interneta, ali pre svega o opasnosti od lažnih lekova i još jednom pred više stotina studenata farmacije sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu naglasio svu ozbiljnost ovog problema i kako se protiv njega možemo boriti pre svega uticajem na svest ljudi, počev od najmađih korisnika lekova, upravo kroz edukativne sadržaje kao što je strip “Lana Tafi”.