Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima o ozbiljnom riziku od teratogenosti i važnim savetima
o prevenciji trudnoće tokom primene mikofenolata.

Objavljeno u kategoriji: Vesti