Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da je u Službenom glasniku broj 94 od 17. novembra objavljen Pravilnik o upisu medicinskog sredstva za upotrebu u veterinarskoj medicini u Registar medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini, o obeležavanju i sadržaju uputstva za upotrebu, vigilanci, kao i oglašavanju medicinskih sredstava za upotrebu u veterinarskoj medicini koji stupa na snagu 25.novembra 2015.godine. Pravilnik je objavljen u celosti u funkcionalnoj oblasti REGULATIVA/Veterinarski lekovi