Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa važnim novim informacijama o riziku od pojave insuficijencije srca kod pacijenata koji su lečeni lekom Xalkori® ▼ (krizotinib)

Objavljeno u kategoriji: Vesti