Saopštenje povodom tragičnih događaja u Francuskoj

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i njen direktor Spec.dr.med. Saša Jaćović izražavaju saučešće narodu Francuske u trenutku velike tragedije koja je zadesila ovu prijateljsku zemlju. Agencija ima dugogodišnju i izuzetno plodnu saradnju sa kolegama iz Nacionalne agencije za bezbednost zdravstvenih proizvoda Republike Francuske (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé – ANSM) i Nacionalne agencije za veterinarske lekove Republike Francuske (L’Agence nationale du médicament vétérinaire – ANMV), koja je započeta u Tvining projektu Evropske unije u periodu 2006-2009, a nastavila se i bilateralnim Memorandumima o saradnji i kroz veliku kolegijalnost i bliskost sa našim fracuskim prijateljima. Takođe, Agencija ima odličnu saradnju i sa Francuskom ambasadom u Beogradu, i svim našim saradnicima kroz sve ove godine izjavljujemo reči podrške u ovom teškom momentu.