Obaveštenje povodom 11. tradicionalnog godišnjeg simpozijuma

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), zajedno sa Grupacijom domaćih proizvođača lekova, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova – INOVIA i Udruženjem inostranih proizvođača generičkih lekova i nosioca dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet – Genezis, organizuje svoj 11. tradicionalni godišnji simpozijum sa međunarodnim učešćem.
Simpozijum će biti održan 6-7. novembra 2015. u Kragujevcu, hotel Šumarice.
Preuzmite PROGRAM simpozijuma.

Objavljeno u kategoriji: Vesti