Učešće ALIMS-a na 64. Simpozijumu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS)

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) je imala zapažen i značajan nastup na 64. Simpozijumu Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS), u okviru akreditovanih kurseva predviđenih za farmaceute i lekare, koje je organizovala novoosnovana Sekcija za regulativu u farmaciji SFUS-a. Kroz predavanja predstavnika ALIMS Pavla Zelića, Vesne Ševaljević i Milene Miljković, učesnici simpozijuma su imali priliku da se upoznaju sa ulogom i značajem ALIMS-a u regulative u farmaciji, ulozi farmaceuta i lekara u nacionalnom sistemu farmakovigilance, sistemom vigilance medicinskih sredstava, i falsifikovanim lekovima i defektima kvaliteta, kao i da učestvuju u radionicama u kojima su učili na praktičnim primerima kako da prijave neželjenu reakciju na lek, odnosno defekt tj. sumnju na kvalitet medicinskog sredstva. Plodne diskusije i zainteresovanost učesnika na teme koje je predstavila delegacija ALIMS su pokazatelj da ovakva interakcija ALIMS-a i udruženja zdravstvenih profesionalaca može da bude uspešna, i u budućnosti se planira dalja saradnja u ovom pogledu.

z4

z3

z1

z1