Radionica “Praktični aspekti revizije i odobravanja Sažetaka karakteristika leka, Uputstava za lek i Tekstova spoljašnjeg i unutrašnjeg pakovanja u svrhu izdavanja nove dozvole za lek/obnove dozvole za lek”

Zahvaljujemo se učesnicima radionice “Praktični aspekti revizije i odobravanja Sažetaka karakteristika leka, Uputstava za lek i Tekstova spoljašnjeg i unutrašnjeg pakovanja u svrhu izdavanja nove dozvole za lek/obnove dozvole za lek” na saradnji i korisnim sugestijama u toku radionice, održane dana 25.09.2015. god.

d-2

Radionica

Radionica

Učesnici koji su se prijavili za narednu radionicu, čije je održavanje planirano u toku oktobra, biće obavešteni putem e-maila o datumu i terminu održavanja radionice.

Napominjeno da smo na osnovu svih prispelih prijava zainteresovanih učesnika već popunili planirane kapacitete.