SAOPŠTENJE

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je nakon obavljene kontrole kvaliteta a na osnovu dostavljene dokumentacije i na osnovu dostavljenih uzoraka, dana 09.10.2015. godine izdala sertifikat analize za lek Priorix®, vakcina protiv malih boginja, crvenke (rubele) i zauški, nosioca dozvole GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, Beograd, za seriju broj AMJRC925BA/DT1037B, roka upotrebe do 10.2016. godine, a u količini od 34.890 doza.

Imajući u vidu izuzetan javno-zdravstveni interes imunizacije dece prema Kalendaru imunizacije u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima, eksperti Agencije su požrtvovanim neprestanim radom u najkraćem mogućem roku, procenili dokumentaciju i uzorke u skladu sa Pravilnikom o načinu kontrole kvaliteta lekova i medicinskih sredstava. Nakon toga je danas, 09.10.2015., direktor ALIMS-a Spec. dr. med. Saša Jaćović potpisao sertifikat analize kojim se potvrđuje kvalitet uvezene serije leka. Ovaj proces je realizovan uz zalaganje i koordinaciju Ministarstva zdravlja Republike Srbije u upravljanju i nadzoru situacije vezano sa imunizacijom.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije saopštava da su se ovim stekli uslovi da se vakcina Priorix, serija AMJRC925BA/DT1037B distribuira od strane Instituta za virusologiju, vakcine i serume “Torlak”, kako bi se obezbedila snabdevenost zdravstvenih ustanova i kontinuitet započete imunizacije.