Potpisan sporazum o saradnji sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Makedonije

ALIMS i MALMED već imaju uspostavljenu intenzivnu i plodnu saradnju, koja se ogledala u studijskim boravcima i misijama, razmeni informacija, alertima i drugo. Takođe, ALIMS i MALMED (odnosno, Biro za lekove Republike Makedonije, prethodnik MALMED-a) su potpisnici regionalnog Memorandumoma o razumevanju i saradnji regulatornih tela država zapadnog Balkana. Ipak, imajući u vidu posebno bliske odnose i ambiciozne planove daljih aktivnosti, naročito u zajedničkom nastupu na međunarodnom planu, obe strane su zaključile da im je neophodan bilateralni sporazum koji preciznije definiše njihov odnos i njegov budući razvoj.

Konačno, ovaj sporazum ima pre svega za cilj da obezbedi dalje unapređenje kompetencija i izgradnju kapaciteta obe institucije, a sve to kako bi se građanima i Republike Srbije i Republike Makedonije obezbedili kvalitetni, efikasni i pre svega bezbedni lekovi i medicinska sredstva.