Edukacija mladih o falsifikovanim lekovima i predstavljanje istoimenog edukativnog stripa “Lana Tafi”

Opasnost od falsifikovanih lekova po ljudski život je ogromna, od čega nije zaštićena nijedna zemlja, pa ni naša. Takođe, nažalost, ova pojava sve više utiče i na mlade. Oni u kontakt sa ovim proizvodima dolaze preko Interneta i društvenih mreža, koristeći ih uglavnom u rekreativne svrhe, ali nesvesni da time ozbiljno i dugoročno ugrožavaju svoje zdravlje. Unapređenje znanja o falsifikovanim lekovima je ključno za očuvanje zdravlja i života mladih ljudi. Kako bi se deci, tinejdžerima i studentima pojasnila ova tema na pristupačan i zanimljiv način, napravljen je edukativan strip „Lana Tafi“ u formi interaktivne igre – priče sa više krajeva. Čitaoci ovog stripa imaju aktivnu ulogu, i svojim odlukama vode kroz priču likove sa kojima se lako mogu identifikovati, pokušavajući da izbegnu zamke i iskušenja nalik onima koje ih mogu snaći u stvarnom svetu.

Ovaj projekat je okupio referentne državne i međunarodne institucije u Evropi i Srbiji koji se bore protiv falsifikovanih lekova, konkretno Evropski direktorat za kvalitet lekova i brigu o zdravlju Saveta Evrope (European Directorate for Quality of Medicine and Healthcare – EDQM of Council of Europe) i Italijansku agenciju za lekove (Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA) koji su finansirali projekat, dok je za realizaciju bila zadužena Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS.

Lana Tafi – edukacija mladih o falsifikovanim lekovima i predstavljanje istoimenog edukativnog stripa održaće se u Beogradu –
Mesto: Studentski kulturni centar: Kralja Milana 48.
Vreme: ponedeljak, 28. septembar 2015. u 18:00, Mala sala na drugom spratu,
i dodatni termin zbog velikog interesovanja u 19:30.
Predavači: docent dr sc. Dušanka Krajnović, Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, šef Katedre za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavtsvo i Mr.farm. Pavle Zelić – Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

Detaljnije

Objavljeno u kategoriji: Vesti