Rezultat ankete o e-spremnosti farmaceutske industrije Republike Srbije

U cilju ispitivanja e-spremnosti farmaceutske industrije Republike Srbije, a u vezi sa razvojem projekata Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije eCTD -a (Elektronski struktuirani format CTD dokumentacije) i podnošenje zahteva klijenata (obrazaca) u elektronskom obliku primenom veb aplikacije/nove e-Usluge, Agencija je sprovela anketu sa ciljem utvrđivanja mogućnosti, potreba ili eventualnih ograničenja na navedene teme.

Agencija, kao nacionalno regulatorno telo, stremi informaciono-tehnološkim trendovima koji se već više godina koriste u Evropskoj uniji i koji će neminovno morati da se realizuju u budućem periodu i kod nas.

Rezultat ankete o e-spremnosti farmaceutske industrije Republike Srbije možete pogledati ovde .