Organizovanje radionice “Praktični aspekti revizije i odobravanja Sažetaka karakteristika leka, Uputstava za lek i Tekstova spolj. i unutr. pakovanja u svrhu izdavanja nove dozvole za lek/obnove dozvole za lek”

Obaveštavamo Vas da će radionica pod nazivom “Praktični aspekti revizije i odobravanja Sažetaka karakteristika leka, Uputstava za lek i Tekstova spoljašnjeg i unutrašnjeg pakovanja u svrhu izdavanja nove dozvole za lek/obnove dozvole za lek”, biti održana u petak, 25.09.2015.godine sa početkom u 12 časova. Radionicu će voditi eksperti Sektora za stavljanje u promet humanih lekova.

Prijavljivanje za radionicu i sva potrebna obaveštenja se mogu dobiti putem mejla: nenad.petronijevic@alims.gov.rs

Napominjemo da, zbog ograničenog broja učesnika na radionici, svaki nosilac dozvole može da prijavi najviše dva učesnika.