Potpisan ugovor o poslovno tehničkoj saradnji ALIMS-a i Direkcije za elektronsku upravu

U utorak, 08. septembra, u prostorijama Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je potpisan Ugovor o poslovno tehničkoj saradnji Agencije i Direkcije za elektronsku upravu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, a u cilju realizacije projekta elektronskog podnošenja zahteva i dokumentacije klijenata. Ugovor je sa strane Agencije, potpisao direktor Spec.dr med. Saša Jaćović, a sa strane Direkcije, direktor Dušan Stojanović.
Potpisivanju ugovora je prethodio sastanak na kojem su utvrđeni praktični aspekti saradnje u obliku zajedničkog projekta i kojem su pored direktora Jaćovića i Stojanovića prisustvovali i članovi Projektnog tima Agencije: dr sc. spec.Tatjana Stojadinović – rukovodilac projekta i dipl. ecc. Ljiljana Radovanović – koordinator projekta, i Vanja Bukvić – koordinator za upravljanje projektima eUprave, kao i mr ph. Pavle Zelić, zadužen za međunarodnu saradnju u ime Agencije.

Podnošenje dokumentacije u elektronskom obliku je u okvirima Evropske unije široko i već duže vreme zastupljeno. Realizacija ovog projekta u Republici Srbiji uticaće na efikasnije poslovanje kako Agencije tako i nosilaca dozvola, klijenata i farmaceutske industrije te bi takvo unapređenje svakako dovelo i do značajnog smanjenja ukupnih troškova u radu.
Potpisan ugovor detaljno opisuje i formalizuje poslovno tehničku saradnju dve referentne institucije. Razvojem elektronskog poslovanja Agencije poboljšava se informisanost državnih organa, zdravstvenih radnika, farmaceutske industrije i pre svega građana i obezbeđuje se racionalna i bezbedna upotreba lekova i medicinskih sredstava.

Sporazum o saradnji Direkcije za eUpravu i ALIMS-a

Sporazum o saradnji za eUpravu i ALIMS-a

Konačno, ovaj projekat se nadovezuje i na inicijativu postavljanja baza otvorenih podataka državnih institucija na Nacionalni portal eUprava u čemu je Agencija prednjačila među državnim institucijama u Srbiji.