Sporazum o saradnji ALIMS-a sa Agencijom za lekove i medicinska sredstva Rumunije

Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) Spec.dr.med. Saša Jaćović je 19. avgusta 2015. zajedno sa predsednikom Agencijom za lekove i medicinska sredstva Rumunije (National Agency for Medicines and Medical Devices – NAMMD) dr. Mariusom Savuom potpisao sporazum o saradnji. Ovaj sporazum je potpisan tokom zvanične posete visoke delegacije NAMMD koju je još činio potpredsednik Dr. Marius Tanasa, i tokom je rukovodstvo NAMMD upoznato sa nadležnostima, organizacijom i pre svega, uspešnim rezultatima ALIMS u prethodnom periodu.

U razgovorima je zaključeno da je ALIMS u najvećoj meri postigla standarde i nivo razvoja agencija za lekove i medicinska sredstva država članica EU, ali je takođe potvrđena spremnost Rumunije i NAMMD da dalje podrži ALIMS u njenom uključivanju u evropsku regulatornu mrežu i pre ulaska Republike Srbije u EU, kao i da pruži konkretne informacije i konsultacije po stručnim pitanjima.

Sporazum o saradnji NAMMD-ALIMS

Sporazum o saradnji NAMMD-ALIMS

Ovim sporazumom je zaokružena dvogodišnja inicijativa ALIMS u pogledu formalizovanja regionalne saradnje sa regulatornim telima zemalja u okruženju, što je podrazumevalo potpisivanje Memoranduma o razumevanju i saradnji sa agencijama za lekove i medicinska sredstva Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore 2014. godine, i Bugarske i sada Rumunije 2015. godine.

Konačan cilj ovih napora je svakako kontiunirana dostupnost kvalitetnih, efikasnih i bezbednih lekova i medicinskih sredstava našim građanima i zdravstvenim radnicima, kao i njihova zaštita od defektnih ili falsifikovanih proizvoda ali i dalji napredak u evropskim integracijama Republike Srbije i izgradnja kapaciteta ALIMS kroz edukacije i razmenu informacija sa kolegama iz regiona.