Prvo obaveštenje o 11. tradicionalnom godišnjem simpozijumu ALIMS

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), zajedno sa Grupacijom domaćih proizvođača lekova, Udruženjem inovativnih proizvođača lekova – INOVIA i Udruženjem inostranih proizvođača generičkih lekova i nosioca dozvola za stavljanje inostranih generičkih lekova u promet – Genezis, organizuje svoj 11. tradicionalni godišnji simpozijum sa međunarodnim učešćem.

Simpozijum će biti održan u periodu od 6-7. novembra 2015. u Kragujevcu.

Ovogodišnji simpozijum će pokriti aktuelne teme iz oblasti u kojima ALIMS ima nadležnosti, kako bi se izašlo u susret učesnicima u pogledu odgovora na najčešća pitanja koja se postavljaju u svakodnevnom radu, omogućiće otvoreni dijalog predstavnika regulatornih organa i farmaceutske industrije, i dati smernice i zaključke o daljem strateškom razvoju u regulisanju oblasti lekova i medicinskih sredstava u našoj zemlji.

Svi detalji, uključujući način prijavljivanja, kotizacije, program i drugo će biti blagovremeno oglašeni na internet stranici ALIMS i drugim mestima.