Potpisan Memorandum o razumevanju sa Agencijom za lekove Bugarske

U sredu, 22. jula 2015. u Sofiji, Republika Bugarska je potpisan Memorandum o razumevanju između Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i Agencije za lekove Bugarske (Bulgarian Drug Agency – BDA). U ime ALIMS, sporazum je potpisao direktor ALIMS Spec.dr.med. Saša Jaćović, a u ime BDA, izvršna direktorka Prof. dr.sci.farm. Assena Stoimenova.

Ovaj memorandum je rezultat pregovora između ove dve institucije, i dosadašnje razmene informacija i saradnje, a u kontekstu evopskih integracija Republike Srbije i EU projekata koje ALIMS sprovodi. Svečano potpisivanje memoranduma je obavljeno u okviru dvodnevne misije delegacije ALIMS u BDA, tokom koje su obavljeni razgovori u svrhu konkretizacije daljih planova rada. Ovi planovi se pre svega odnose na uzajamno obaveštavanje i konsultacije o pitanjima od zajedničkog interesa, a konkretniji ciljevi su efikasnije obavljanje poverenih poslova, pitanja organizacije, tarifa, harmonizacije zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije, kliničkih ispitivanja, medicinskih sredstava, kontrole kvaliteta, inspekcijskih aktivnosti, elektronskog poslovanja itd. ALIMS i BDA takođe planiraju zajedničke projekte i pružiće jedna drugoj podršku na međunarodnom planu, a interakcija među zaposlenima će se zasnivati pre svega na razmeni znanja i međuinstitucionalnim obukama po svim navedenim temama.

Memorandum o razumevanju ALIMS i BDA

BDA-Alims

Imajući u vidu geografsku bliskost Republike Srbije i Republike Bugarske, sličnosti u broju stanovnika, površini, javno-zdravstvenim izazovima i drugo, kao i iskustvo u pogledu ne tako davnog ulaska Bugarske u EU, ova saradnja će biti višestruko korisna, kako za ALIMS, ali i za naš zdravstveni sistem i našu zemlju uopšte.