Saopštenje za javnost

U okviru međunarodne i regionalne saradnje Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS, koja je formalizovana Memorandumom o razumevanju i saradnji sa agencijama susednih država – Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, je primljena informacija o sumnji na lažni lek koji se pojavio u Bosni i Hercegovini.

U pitanju je Norditropin SimpleXx (somatropin) 10 mg/1,5 ml rastvor za injekciju, broj serija: SC11255 (rok upotrebe 11/2016) i CL70711 (rok upotrebe 08/2017). Lek je obeležen na rumunskom jeziku.

Serije leka u pitanju su kupljene od strane pacijenta u privatnoj apoteci u Banjaluci i na osnovu istrage koja je sprovedena, utvrđeno je da proizvođač Novo Nordisk, nije nikada proizveo i stavio u promet navedene serije putem legalnog lanca distribucije pa je sumnja u lažni lek potvrđena.

Naglašavamo, da predmetni lek – Norditropin SimpleXx 10 mg/1,5 ml rastvor za injekciju, nema dozvolu za lek u Republici Srbiji i ne postoje prijave da se taj lek pojavio na našem tržištu. ALIMS će u saradnji sa inspekcijom za lekove i medicinska sredstva Ministarstva zdravlja Republike Srbije i kolegama iz regiona i dalje pratiti ovu situaciju i blagovremeno obavestiti građane o svim relevantnim novim saznanjima.