SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije i Direkcija za mere i dragocene metale Ministarstva privrede su danas potpisale sporazum o poslovnoj saradnji u prostorijama Agencije. Potpisnik sporazuma je u ime Agencije bio direktor Spec. dr. med. Saša Jaćović a u ime Direkcije direktor mr Vida Živković.
Ovaj sporazum ima za cilj da formalizuje odnos između ove dve referentne institucije Republike Srbije na poslovima od zajedničkog interesa u oblasti metrologije i merila koja se koriste kao medicinska sredstva kao i da postavi osnove buduće saradnje. U tu svrhu, predviđeno je povezivanja i objedinjavanje resursa u oblastima od zajedničkog interesa kako bi se doprinelo kvalitetnijem rešavanju stručnih i poslovno-tehničkih problema, a naročito u oblasti primene pomenutih merila odnosno medicinskih sredstava.

Sporazum o poslovnoj saradnji

Sporazum o poslovnoj saradnji

Takođe, ovaj sporazum ima poseban značaj imajući u vidu značajne obaveze Agencije i Direkcije u evropskim integracijama Republike Srbije i radu na harmnonizaciji sa pravnim tekovinama Evropske unije u kontekstu pregovora i pristupanju naše zemlje EU. Konačno, on predviđa saradnju prilikom obavljanja sistematske i vanredne kontrole tržišta za medicinska sredstva.