Obrazac za kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava

Povodom usvajanja obrasca Zahtev za kontrolu kvaliteta za lek i medicinsko sredstvo, obaveštavamo vas da će Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije od 22. juna 2015. godine primati zahteve za kontrolu kvaliteta lekova i medicinskih sredstava dostavljene ISKLjUČIVO na ovom obrascu.

Obrazac se može preuzeti sa sajta Agencije u delu Regulativa Humani lekovi – obrasci, Veterinasrki lekovi – obrasci, Medicinska sredstva – obrasci.