SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Povodom informacija koje su se pojavile u javnosti na temu bezbednosti dijalizatora koji se nalaze na tržištu Republike Srbije i upisani su u Registar medicinskih sredstava koji vodi Agencija ze lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS, obaveštavamo građane o sledećem:

  • Dijalizatori koje je ALIMS upisao u Registar medicinskih sredstava su efikasna i bezbedna medicinska sredstva vodećih svetskih proizvođača dijalizatora i u upotrebi su u Evropi i celom svetu više od 10 godina. Ističemo da njihova upotreba nije zabranjena ni u jednoj zemlji Evropske unije.
  • Naučno telo Evropske Komisije je izdalo preporuku da se, gde je to praktično, koriste medicinska sredstva koja ne otpuštaju Bisfenol A, s tim da treba uzeti u obzir i toksičnost, odnosno štetnost alternativnih materijala kojima bi se zamenila supstanca Bisfenol A. Naučno telo Evropske Komisije naglašava da su podaci koji govore o stvarnom nivou izloženosti Bisfenolu A još uvek nedovoljni i da zahtevaju dalje istraživanje, kao i da je neophodno ispitati toksičnost (štetnost) supstanci koje bi se eventualno koristile kao zamena za Bisfenol A. Stoga, ponavljamo, ni upotreba dijalizatora sa Bisfenolom A nije ograničena.
  • Naglašavamo da je eventualna toksičnost, odnosno štetnost novih alternativnih materijala još uvek nedovoljno ispitana.
  • Svako medicinsko sredstvo se u Srbiji, kao što je to i praksa u svetu, procenjuje od strane ALIMS na način da se upoređuje njegova korist za pacijenta u odnosu na rizik koji sa sobom nosi njegova upotreba. Navedena medicinska sredstva imaju mnogostruko veći benefit za pacijenta od rizika koji sa sobom nosi njihova upotreba.
  • ALIMS nastavlja da prati preporuke i zaključke kako nadležnih tela Evropske unije, ali i da prati bezbednost ovih medicinskih sredstava na našem tržištu i reagovaće blagovremeno na svako novo saznanje.