Italija i Srbija potpisale sporazum o razmeni informacija i saradnji u oblasti lekova

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS) i Agencija za lekove Italije (AIFA) su juče potpisali Memorandum o razumevanju u sedištu AIFA u Rimu.
Očekuje se da ovaj sporazum ojača razmenu informacija između Italije i Srbije u odnosu na farmaceutski sektor, kao i da proširi obim prethodnog sporazuma, koji je potpisan 19. juna 2014, i imao fokus na borbi protiv falsifikovanih lekova.
Mogućnost dalje saradnje o pitanjima vezanim za farmakovigilancu, ispitivanje, kvalitet i efikasnost lekova je navedena u novom protokolu.
Potpisnici ovog sporazuma su bili Prof. Luka Pani, generalni direktor Agencije za lekove Italije (AIFA) i Spec. dr. med. Saša Jaćović, direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS).

alims-AIFA

alims-AIFA1

Tokom sastanka, razmenjene su informacije o organizaciji, misijama i aktivnostima obe agencije. Osim toga, takođe se razgovaralo o aspektima vezanim za obezbeđivanje Dobre proizvođače prakse (GMP), kao i aspekte koji se odnose na evropsko zakonodavstvo u oblasti kliničkih ispitivanja i farmakovigilance.
Pored toga, saradnja će se razvijati kroz aktivnosti obuke srpskih kolega; takve aktivnosti, koje će sprovoditi Agencija za lekove Italije (AIFA), će se odvijati kroz studijske posete, ekspertske misije i radionice u okviru namenskih evropskih projekata.
Ovaj bilateralni sastanak se odnosio se na aktivnosti saradnje i međunarodne razmene koju Agencija za lekove Italije (AIFA) sprovodi kroz učešće u specifičnim radnim grupama i kroz direktnu interakciju sa drugim zemljama.
U tom cilju, promocija međunarodnog i interkulturalnog dijaloga je od suštinskog značaja u cilju konsolidacije razmene stručnosti.
Informacija na sajtu AIFA