Obaveštenje

Obaveštavaju se klijenti da od 01.06.2015.godine zahtev za kontrolu lekova i medicinskih sredstava treba da podnose na obrascu zahteva koji se nalaze na sajtu Agencije u delu Regulativa Humani lekovi – Obrasci, Veterinarski lekovi – Obrasci, Medicinska sredstva – Obrasci deo Kontrola kvaliteta. Formatizovani zahtev Agencije podnosi se umesto internih zahteva koje su klijenti ranije dostavljali.