Pismo zdravstvenim radnicima

Objavljeno je pismo zdravstvenim radnicima u vezi sa prvim prijavljenim slučajem progresivne multifokalne leukoencefalopatije (PML) kod pacijenta sa multiplom sklerozom koji je koristio fingolimod, bez prethodnog lečenja natalizumabom ili drugim imunosupresivnim lekovima. Detaljnije

Objavljeno u kategoriji: Vesti