Delegacija Demokratske Republike Kongo u poseti ALIMS-u

07.05.2015. godine, u poseti Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije – ALIMS je je boravila državno-privredna delegacije iz Demokratske Republike Kongo. Delegaciju su činili Laurent Patern Tshimpaka Kalala, iz Ministarstva zdravlja DR Kongo, kao i Joseph Ilunga Dijimba, Philippe Kingono Tomo, i Bernadette Bamwisho Nafisa iz kompanije Pharmagroo u pratnji Nataše Rajnović, izvršnog direktora Galenike a.d i Snežane Gavrilović, direktora izvoza Galenike a.d. U okviru sastanka predstavnika ALIMS sa gostima iz Konga je kroz prezentaciju Pavla Zelića, zaduženog za međunarodnu saradnju u ALIMS predstavljeno farmaceutsko tržište u Srbiji, razvoj regulative u ovoj oblasti i ključna partnerstva na internacionalnom planu. U daljem razgovoru je dodatno pojašnjena uloga i značaj ALIMS i kao i u prethodnim ovakvim situacijama, iskazana spremnost na saradanju sa svim zainteresovanim stranama.

Delegacija Konga

Delegacija Konga