Lekovi koji sadrže testosteron: nema konzistentnih dokaza o povećanom riziku od srčanih bolesti, potrebno je ažuriranje bezbednosnih informacija

U Evropskoj uniji (EU) sprovedena je reevaluacija odnosa koristi i rizika primene lekova koji sadrže testosteron. Komitet za procenu rizika u oblasti farmakovigilance (PRAC) Evropske agencije za lekove (EMA) je razmatrao rizike od ozbiljnih neželjenih reakcija na nivou srca i cirkulacije, posebno rizik od srčanog udara kod muškaraca koji primenjuju testosteron. PRAC je utvrdio da nema dokaza da lekovi koji sadrže testosteron povećavaju rizik od srčanih bolesti kod muškaraca koji boluju od hipogonadizma. U skladu sa najnovijim dokazima, izvršiće se odgovarajuće ažuriranje informacija u okviru Sažetka karakteristika leka (SmPC) i Uputstva za lek (PIL), kako bi se pojačala upozorenja za pacijente koji mogu imati veći rizik od srčanih bolesti. Detaljnije informacije pročitajte ovde .

Objavljeno u kategoriji: Vesti