Saopštenje za javnost povodom konferencije “Saradnja protiv falsifikovanih lekova”

U Beogradu, u periodu od 26-27. marta 2015. godine, u organizaciji Evropske komisije i Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije je održana konferencija pod naslovom “Saradnja protiv falsifikovanih lekova” (Cooperation against Falsified Medicines).
Globalna ilegalna industrija lažnih lekova prema procenama nadležnih međunarodnih tela vredi od 75 do čak 200 milijardi dolara, čineći je 25 puta većom od trgovine klasičnim narkoticima, dok se procenjuje da je čak 10% lekova u prometu na svetskom nivou lažno. Zarada na falsifikovanju lekova je enormna, a kaznene mere i broj operativaca na terenu su nedovoljni da se uspešno suprotstave ovoj pošasti modernog doba. Imajući u vidu i dominantno prekograničnu prirodu ovih zločina, jasno je da je međunarodna saradnja i konstantno unapređivanje kapaciteta i znanja odgovornih lica pravi put ka uspehu u ovoj kontinuiranoj borbi.
Ovaj skup je okupio najeminentnije predavače i vodeće borce protiv krivotvorenja lekova i sličnih zločina iz Evropske komsije, i zemalja članica EU – Italije, Velike Britanije, Španije, kao i Svetske zdravstvene organizacije. Realizacija ovog edukativnog programa je ostvarena u okviru TAIEX instrumenta za tehničku pomoć i razmenu informacija kojim EU podržava proces pristupanja Srbije Uniji kroz jačanje administrativnih kapaciteta i prenošenje i sprovođenje zakonodavstva EU u zemljama u predpristupnom statusu.

Preuzmite tekst u celosti OVDE

konferencija

konf14

Svi materijali sa radionice se mogu naći na stranici TAIEX-a