Alert za lek – Rispolept® Consta®

Predstavništvo Janssen Cilag Kft Beograd, kao nosilac dozvole u Republici Srbiji za lek Rispolept® Consta®, prašak i rastvarač za susp. za injekciju, 50mg/2mL obaveštava javnost da u uputstvu za lek (u naslovu) nije korektno navedena jačina leka.
Alert za lek preuzmite ovde.